Headquarter
Address : 4F, #421, Cheonggu-Blueville, 11-1 Sunae-dong Bundang-gu, Seongnam-si,
                     Gyeonggi-do, 464-825 KOREA
TEL
222..: 82-31-717-4483
FAX
222..: 82-31-717-4485

Chung-Ju Factory
Address : 248-17, Song-Joung Dong, Heung-Duk Gu, Cheong-Ju Shi, Choong-Buk, Korea
TEL
222..: 043-266-4001
FAX
222..: 043-276-0542

Ik-San Factory
Address : 740-34, Shin-Heung Dong, Ik-San Shi, Jeon-Buk, Korea
TEL
222. : 063-833-4693
FAX
222. : 063-835-0869